Metody

Metody

Z poprzedniej części o „klasach” wiemy, że klasy posiadają pola i metody. Wiemy więc, że metody to części składowe klas. Więc czym tak właściwie są metody? Metody to takie części programu, których podstawowymi zadaniami jest operowanie na polach klasy lub na danych, które możemy „dostarczyć” do danej metody z zewnątrz, jako parametry tych metod.

cdn…

Spis treści

Zmienne
Zmienne domniemane
Stała
Typy danych
Operatory arytmetyczne
Operator przypisania
Konkatenacja. Operator łączenia
Inkrementacja, operator inkrementacji. Pre i post inkrementacja
Dekrementacja. Operator dekrementaji. Pre dekrementacja. Post dekrementacja
Delegaty
Rzutowanie czyli konwersja typów
Tablica. (tablica jednowymiarowa)
Tablica wielowymiarowa
Instrukcja warunkowa if
Instrukcja warunkowa if else
Instrukcja switch
LINQ
LINQ to Objects
LINQ to XML
Klasy
Obiekty

Obiekty

Obiekty

Obiekty to „byty programistyczne”, których typ opisują klasy. Skoro klasy opisują obiekty to każde wystąpienie obiektu jest instancją/wystąpieniem danej klasy. Idąc dalej, skoro obiekty są wystąpieniami klas (a pisałem już wcześniej, że klasy mogą coś opisywać, czyli przechowywać dane, lub coś robić, czyli zawierać jakiś kod wykonywalny) to analogicznie jak klasy obiekty mogą przechowywać dane (wartości) jak również wykonywać pewne akcje/operacje.

OK to po części teoretycznej część praktyczna.

Na początek stworzymy sobie klasę, która będzie nam opisywała obiekt typu pojazd.

public class Pojazd

{

int rocznik;

string marka;

string model;

string typNadwozia;

}

Spróbujmy teraz stworzyć obiekt o nazwie auto typu Pojazd. Następnie możemy zadeklarować referencję do naszego obiektu auto lub od razu utworzyć nasz obiekt.

Deklaracja obiektu (stworzenie referencji)

Pojazd auto;

Deklaracja obiektu oraz w drugim kroku utworzenie obiektu

Pojazd auto;

auto = new Pojazd();

 

Lub zawrzeć deklarację i utworzenie obiektu w jednym kroku.

Pojazd auto = new Pojazd();

Klasy

Klasy

Klasy to takie struktury w programie które spełniają dwie główne funkcje. Klasa może coś robić, czyli zawierać jakiś kod wykonywalny lub coś opisywać np. obiekt (przykład poniżej klasa „auto”).

Przykładem klasy która coś robi (w naszym przypadku wyświetla tekst na ekranie) może być poniższy kod.

Listing. Klasa „program” z kodem wykonywalnym.

class program

{

static void Main(string[] args)

{

Console.WriteLine(„Witaj świecie, to ja :)”);

}

}

,a przykładem klasy która coś opisuje jest poniższy kod (klasa opisuje obiekt auto).

Listing. Klasa o nazwie „auto” opisujące właściwości samochodu.

public class auto

{

int rocznik;

string marka;

string nazwa;

string typNadwozia;

}

Tak jak określamy typ zmiennej, czyli mówimy jakiego rodzaju wartości może przyjmować ta zmienna, tak samo możemy określić typ obiektu. W powyższym przykładzie za pomocą klasy auto określiliśmy typ obiektu, który opisuje samochód. Innymi słowy określiliśmy jakiego rodzaju wartości może przyjmować obiekt typu auto.

Jak wspomniałem już wcześniej klasa może coś robić lub coś opisywać. Do składników klasy zaliczamy pola i metody. Pola to zmienne które przechowują wartości odpowiednich typów, odpowiedniego rodzaju, tak jak w przykładzie wyżej np. rocznik lub marka. Metody zawierają instrukcje wykonywalne, czyli opisują co program ma robić.